Nikos Spanoudakis
Website in Greek Website in English

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Το τεχνικό μου blog

Διατηρώ ένα τεχνικό blog στο οποίο γράφω όταν λύσω κάποιο τεχνικό πρόβλημα του οποίου η λύση δεν υπάρχει στο διαδίκτυο.

Λογισμικό

Perigrammata

Η εφαρμογή ιστού Perigrammata υποστηρίζει τους διδάσκοντες στην δημιουργία Περιγραμμάτων Πανεπιστημιακών μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές για να εξάγουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα μαθήματα που παρακολούθησαν ή σαν εργαλείο υποστήριξης στην απόφασή τους να επιλέξουν μαθήματα επιλογής καθώς μπορούν να δουν ποια από αυτά ενισχύουν συγκεκριμένες γενικές ικανότητες. Τέλος, διαχειριστές προγραμμάτων σπουδών μπορούν να προσθέτουν μαθήματα και να τα αντιστοιχούν με διδάσκοντες, να εξάγουν όλα τα περιγράμματα ανά εξάμηνο σπουδών ώστε είτε να τα δημοσιεύσουν σε δικτυακό τόπο είτε να παράξουν αναφορές ή οδηγούς σπουδών.

Gorgias-B

Το Gorgias-B είναι ένα εργαλείο για δημιουργία εφαρμογών λήψης (ή υποστήριξης) αποφάσεων. Επιτρέπει την δημιουργία πολιτικών λήψης απόφασης με χρήση τεχνολογίας επιχειρηματολογίας (argumentation technology). Μια εξελιγμένη διεπαφή με το χρήστη και μια κατάλληλη μεθοδολογία επιτρέπουν τη χρήση του εργαλείου από μη ειδικούς στην τεχνολογία αυτή.

ASEME

Το ASEME IDE είναι ένα σύνολο εργαλείων που υποστηρίζουν την μεθοδολογία ανάπτυξης πρακτοροστρεφούς λογισμικού ASEME. Η ASEME ήταν το αποτέλεσμα του διδακτορικού μου. To ASEME IDE είναι ανοικτό λογισμικό και έχει αναπτυχθεί από τους φοιτητές μου και εμένα.

KSE

Ένα εργαλείο CASE για ανάπτυξη συμπερισφοράς ρομπότ βασισμένη στην ASEME, επικοινωνία μαυροπίνακα (blackboard) και την αρχιτεκτονική Monas. To KSE είναι ανοικτό λογισμικό και έχει αναπτυχθεί από τους φοιτητές μου και εμένα.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

MTIM

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (Master in Technology & Innovation Management - MTIM) δίνει εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν σε επιστήμονες και μηχανικούς να διοικήσουν αποτελεσματικά την τεχνολγία και την καινοτομία στο χώρο δουλειάς τους.

SSE-TUC

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης οδηγεί στην απονομή καινοτόμων για τα Ελληνικά δεδομένα Μεταπτυχιακών τίτλων στα θέματα:
α) Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση,
β) Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

Το προφίλ μου σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα

Google Citations

ORCID is a nonprofit οργανιζατιον helping το create a world in which all who participate in research, scholarship and innovation are uniquely identified and connected to their contributions and affiliations, across disciplines, borders, and time

Google Citations

Semantic Scholar is a free, nonprofit, scientific search engine

Google Citations

Google Scholar Citations provides a simple way for authors to keep track of citations to their articles

View Nikolaos Spanoudakis's profile on LinkedIn

The mission of LinkedIn is to connect the world’s professionals to enable them to be more productive and successful

Academic.edu

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. The company's mission is to accelerate the world's research

Research Gate

ResearchGate was built for scientists, by scientists, with the idea that science can do more when it's driven by collaboration

Άρθρα μου δημοσιευμένα στον ημερήσιο τύπο και σε δικτυακούς τόπους

Συνέντευξή μου στην Καθημερινή με τίτλο "Εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη" (Καθημερινή 27/07/2019).

Νέα Στρατηγική για την έρευνα στην Ελλάδα: Ο Προσανατολισμός προς την Ρομποτική (Καθημερινή online της 18/12/2012).

Νέα στρατηγική για την Ελλάδα: Ο προσανατολισµός προς τη Ροµποτική (Χανιώτικα νέα της 19/1/2011).

Η Προοπτική της Βιομηχανίας Πληροφορικής στην Ελλάδα (NETIZEN, no. 19, 2004): Με αφορμή την Infosystem 2004 αποτυπώνονται κάποιες σκέψεις σχετικά με την κρίση της βιομηχανίας πληροφορικής στην Ελλάδα και το πως θα αναπτυχθεί ο κλάδος.

Αναζήτηση Πληροφορίας στο Internet (NETIZEN, no. 9, 2004): Μερικές πολύ καλές συμβουλές και πηγές α) για τη σωστή χρήση μηχανών αναζήτησης, β) για την αναζήτηση επιστημονικών άρθρων και γ) για τη χρήση υπηρεσιών on-line μετάφρασης και λεξικών στο Internet .

Σύνδεση Πανεπιστημίων με την Βιομηχανία Πληροφορικής (NETIZEN, no. 8, 2004): Η κατάσταση στην Ελλάδα.

Open Source Software και Επιχειρηματικότητα (NETIZEN, no. 5, 26/6/2004): Γιατί θα έπρεπε οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού (software houses) να στραφούν στο λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα (OSS).

Τεχνολογία Πρακτόρων

Foundation for Intelligent Physical Agents. Ο οργανισμός προτυποποίησης των πρακτόρων

Java Agent Development Environment, μια από τις καλύτερες πλατφόρμες για την ανάπτυξη συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων

Καλός δικτυακός τόπος για μια πρώτη επαφή με την τεχνολογία πρακτόρων

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Gorgias είναι μία πλατφόρμα βασισμένη στην Prolog για εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιώντας επιχειρηματολογία

Μια υλοποίηση ανοιχτού κώδικα για την γλώσσα προγραμματισμού PROLOG

Τεχνολογίες οντολογιών (ontology) και σημασιολογικού ιστού (semantic web)

Το πλαίσιο προγραμματισμού του σημασιολογικού ιστού Jena

Το εργαλείο Protege για επεξεργασία οντολογιών

W3C

The www consortium

RDF

Resource Description Framework. Η πρώτη τεχνολογία για τον σημασιολογικό ιστό

Συνδέσεις για την γλώσσα προγραμματισμού Java και ανοιχτού λογισμικού (open source)

GitHub is the best place to share code with friends, co-workers, classmates, and complete strangers.

Το Eclipse είναι ένα γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού ανοιχτού λογισμικού

Ο χώρος όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Διάφοροι σύνδεσμοι

Παραδοσιακό ξενοδοχείο μέσα στην πόλη των Χανίων.

Ο φίλος μου Τάσος είναι ειδικός σε συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων.