Αλέξανδρος Δ. Γκότσης

TUC

 
 

Έρευνα και διδασκαλία με στόχο τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας υλικών

 

Τα ερευνητικά θέματα με τα οποία ασχολούμαι εντάσσονται στην περιοχή της εφαρμοσμένης επιστήμης και έχουν άμεση σχέση με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία συνθέτων υλικών και μορφοποίησης πλαστικών και με τη βελτίωση των ιδιοτήτων των υλικών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν π.χ. προσπάθειες για τη βελτίωση της αντοχής τήγματος (melt strength) του πολυπροπυλενίου με την προσθήκη διακλαδώσεων στο μόριο, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η έρευνα, π.χ., για τη μορφολογία των μη αναμίξιμων μιγμάτων πολυμερών, το μηχανισμό που οδηγούν σε αυτήν και τον τρόπο που επηρεάζει τις τελικές μηχανικές ιδιότητες του υλικού. Η χρηματοδότηση τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τη βιομηχανία.

 

Τα θέματα των μαθημάτων που διδάσκω επικεντρώνονται γύρω από την έννοια «Υλικά» και στοχεύουν στην προετοιμασία των μελλοντικών μηχανικών για την ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών. Διδάσκω μαθήματα γενικής επιστήμης υλικών, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά και τρόπους ανακύκλωσης υλικών.

Alexandros D. Gotsis


Καθηγητής

Εργαστήριο Υλικών

Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)


Ειδικότητα:

Πολυμερή &  Σύνθετα Υλικά

Composites & Polymers


Μαθήματα:


  1. 1. Επιστήμη Υλικών

  2. 2. Πολυμερή

  3. 3. Σύνθετα Υλικά

  4. 4. Ανακύκλωση Πλαστικών

  5. 5. Θερμοδυναμική


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


  1. 6.ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

  2. 7.ΡΕΟΛΟΓΙΑ

  3. 8.ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

  4. 9.ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ

  5. 10.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΟΛΟΓΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF RHEOLOGY

email: gotsis@science.tuc.gr

tel:      ++30-2821037259

skype: alexgotsis